• Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των έργων σε μορφή Acrobat

Οι αρμοδιότητες των σύγχρονων Δήμων περιλαμβάνουν τους τομείς της Πρόνοιας, της Παιδείας, της Δημόσιας Υγείας, της διαχείρησης, βελτίωσης και συντήρησης των ανοικτών δημόσιων χώρων, του Πράσινου, της Καθαριότητας, της Τοπικής Οικονομίας, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Κοινωνικής συνοχής, της Ασφάλειας των πολιτών, του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, της έκδοσης πιστοποιητικών και πολλά άλλα.
Αυτό σημαίνει πως η διαχείριση των σύγχρονων πόλεων απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού και αρκετά πολύπλοκου διοικητικού μηχανισμού. Ενός μηχανισμού που να μπορεί να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις ανάγκες του πολίτη, αλλά και σε άπειρες θεσμικές διοικητικές υποχρεώσεις που καθορίζει η Κεντρική εξουσία του Κράτους.

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ματζαγριωτάκη 76  τ.κ 176-76

Τηλ. Κέντρο 213 2070300

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;