• Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των έργων σε μορφή Acrobat
  • Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 84β/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (Φ.Ε.Κ. 967/Β/25-05-2011) Συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας» η 15η, 16η, 17η , 18η, 19η, 20η, 21η, 42α, 43η, 44η, 46η, 47η και 48η Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας.

 

  • Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 84α/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, (Φ.Ε.Κ. 854/Β/16-05-2011) Συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καλλιθέας» η 1η, 2α, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 22α, 24η, 25η, 26η, 28η, 29η, 30ή, 31η, 33η, 37η, 38η, 39η, 40ή, 41η, 45η και 49η Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας.

 

  • Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου   (Φ.Ε.Κ. 502/Β/01-04-2011) συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο υπό την επωνυμία «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ‘‘Γιάννης Γάλλος’’» τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου «Για τον Αθλητισμό και τα σπορ» και «Δημοτικοί Παιδικοί – Βρεφικοί Σταθμοί Δήμου Καλλιθέας»

 

  • Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 8/2011  και 9/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, (Φ.Ε.Κ. 500/Β/01-04-2011) τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Καλλιθέας» και «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου Καλλιθέας» (Κ.Α.Π.Η.) καταργούνται και αυτοδικαίως  μεταφέρεται του προσωπικό τους στο Δήμο Καλλιθέας.


     

 

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;