31/10/2016 - Η Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία του Δήμου Καλλιθέας Αττιικής προβαίνει σε ανοιχτό πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την εκμίσθωση των υπαίθριων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, που καθορίστηκαν ως χώροι υπαίθριας διαφήμισης

Αρ.Πρωτ.827

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Της Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας (ΔΑΕΚ AE)
του Δήμου Καλλιθέας
Δνση: Λεωφόρος Θησέως (Ελ. Βενιζέλου) αριθ. 156  3ος όροφος
Τηλ: 2109582657, 2109573633 e mail :
info@daekkallitheas.grΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ.Α.Ε.Κ. Α.Ε.)
προβαίνει σε ανοιχτό πλειοδοτικό Διαγωνισμό που θα γίνει στις 14.11.2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ στα γραφεία της που βρίσκονται στην Καλλιθέα επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ.156, 3ος όροφος για την εκμίσθωση των υπαίθριων κοινόχρηστων δημοτικών χώρων, που καθορίστηκαν ως χώροι υπαίθριας διαφήμισης βάσει της υπ.αριθ.357/2016 απόφασης του πρακτικού με αρ.18/2016 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας κατόπιν εγκρίσεως του ΟΑΣΑ επί των οποίων τοποθετούνται διαφημιστικά μέσα, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού και λήγουσα την αντίστοιχη ημερομηνία

Ολόκληρη η Πρόσκληση ΕΔΩ


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;