• Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των έργων σε μορφή Acrobat


Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να διέπεται από την αρχή της διαφάνειας, δηλαδή από την υποχρέωση της Διοίκησης να εξασφαλίζει, όπου τούτο είναι δυνατό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τη δημοσιότητα των αποφάσεων και των ενεργειών των οργάνων της, με σκοπό τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διάφανης Διοίκησης προς τους Πολίτες και τις επιχειρήσειςΑποφάσεις των Δημοτικών Οργάνων, Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

• Δημοτικού Συμβουλίου 
        •
Ψηφίσματα του Δημοτικού Συμβουλίου

• Οικονομικής Επιτροπής

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

• Επιτροπής Διαβούλευσης

 Διακηρύξεις και Προκηρύξεις

• Οργανισμός Παιδικής Αγωγής & Άθλησης "Γιάννης Γάλλος"

• Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗ.Κ.Ε.Κ)

• Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Καλλιθέας (Δ.Α.Ε.Κ)

Με βάση το νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) οι νόμοι, κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις θα αναζητώνται στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" - Η εφαρμογή του προγράμματος που αφορά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι, αιρετές περιφέρειες καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους), αρχίζει στις 15/3/2011

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;