ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 17/2016
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης 121/2016 - Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας (3η Επιλογή) για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για την σχολική χρονιά 2016-2017


 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 20/2016
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης 105/2016 - Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας (2η Επιλογή) για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2016-2017


 


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 15/2016
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του ν.π.δ.δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ"»

Αρ. Απόφασης 87/2016 - Έγκριση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας για την εισαγωγή βρεφών & νηπίων, για την σχολική χρονιά 2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;