Στην ενότητα αυτή έχετε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το portal του Δήμου Καλλιθέας. Συγκεκριμένα σας παρέχονται δυνατότητες:

Πληροφόρησης: Πλήρης κάλυψη της ανάγκης για ενημέρωση σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ενημερωτικού υλικού και οδηγιών.

Διάδρασης - Αλληλεπίδρασης: Υπάρχουν επίσημες φόρμες σε εκτυπώσιμη μορφή ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται με μη ηλεκτρονικό τρόπο.

Αμφίδρομης διάδρασης: Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε επίσημες ηλεκτρονικές φόρμες ώστε να ξεκινά η διαδικασία εξυπηρέτησης, κάνοντας εφικτή την ηλεκτρονική υποβολής αίτησης έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών διοικητικών εγγράφων σε 24ωρη βάση. Μπορείτε να πληροφορηθείτε για το στάδιο που βρίσκεται η αίτησή σας, που υποβάλατε ηλεκτρονικά, μέσω αμφίδρομης ηλεκτρονικής επαφή και αλληλεπίδρασης με το δήμο.

Για να σας επιτραπεί η πρόσβαση στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού, για λόγους ασφάλειας και πιστοποίησης των χρηστών. Εάν έχετε δημιουργήσει ήδη λογαριασμό αλλά δεν έχετε συνδεθεί, μπορείτε να συνδεθείτε εισάγοντας το e-mail εγγραφής και τον κωδικό πρόσβασης από τη σχετική ενότητα στα αριστερά της σελίδας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, πατήστε εδώ

Γραφείο Δημάρχου
Γραφείο Αλλοδαπών
Γραφείο Πολιτικών Γάμων
Πολεοδομία
Περιβάλλον και Πράσινο
Ληξιαρχείο
Δημοτολόγιο
Μητρώο Αρρένων
Δημοτικών Προσόδων
Τεχνικές Υπηρεσίες 
Άδειες Καταστημάτων
Διεύθυνση Καθαριότητας
Είσοδος Μελών:



























Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;