Οι δυσκολίες, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που έχουν οι σύγχρονες πόλεις είναι μεγάλα και σύνθετα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει υποχρέωση να στηρίζει και προστατεύει όλους τους πολίτες.
Ανάμεσα στις διάφορες ομάδες, τα παιδιά, τα μοναχικά άτομα, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα.
Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές της πολιτικής μας σε αυτόν τον τομέα. Η έννοια 'πρόνοια' είναι στενά συνδεδεμένη με την έννοια 'πρόληψη'- και η στήριξη της οικογένειας μπορεί να προλάβει πολλά προβλήματα.


Παιδικός σταθμός
Σωκράτους 131


Από την εκδήλωση για την
Παγκόσμια ημέρα κατά των
Ναρκωτικών, από "ΣΤΑΘΜΟΣ"


 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


Πρόγραμμα  Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Καλλιθέας απευθύνεται σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου, οργανώνει αι πραγματοποιεί τα πιο κάτω Κοινωνικά Προγράμματα:

 

 • Προγράμματα Κοινωνικής Προστασίας
 • Πρόγραμμα απόρων για Χριστούγεννα - Πάσχα
 • Χριστουγεννιάτικο γεύμα Αγάπης
 • Πρόγραμμα εκτάκτου βοηθήματος
 • Πρόγραμμα ταφής απόρων
 • Πρόγραμμα κατασκηνώσεων για παιδιά
 • Πρόγραμμα αστέγων
 • Πρόγραμμα Εθελοντικής Αιμοδοσίας


Παιδικές κατασκηνώσεις

Επίσης καθημερινά παρέχεται κοινωνική εργασία και ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική ατόμων και οικογενειών από τις Κοινωνικές Λειτουργούς καθώς και διαδικτύωση με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή περιστατικών σε αυτές

Τηλ. Υπευθύνου: 210 9532717
Τηλ. επικοινωνίας με τις Κοινωνικές Λειτουργούς: 210 9532715


ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ) 

Τηλ. Υπευθύνου: 213 2101243

 


ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ( Σ. Κ. Ο. ) 

Ο Δήμος Καλλιθέας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της Κοινωνικής Πολιτικής δημιούργησε το Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας ( Σ. Κ. Ο. ), τον Δεκέμβριο του 1995 ( για παιδιά ηλικίας 0 - 12 ετών )

Στόχοι του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας

 • Η προώθηση της πρόληψης της ψυχικής υγείας για βρέφη, παιδιά και εφήβους με την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης.
 • Η ψυχο-κοινωνική στήριξη της οικογένειας.
 • Η ευαισθητοποίηση και η στήριξη ομάδων επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά και εφήβους.
 • Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα ψυχικής υγείας
 • Η ανάπτυξη ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου που αφορά την ψυχική υγεία των βρεφών - παιδιών και εφήβων.

Τμήματα :

I. Τμήμα Παιδιών
   Ευαγγελιστρίας 78 Καλλιθέα Τηλ. 2109579090
II. Τμήμα Εφήβων
   Ευαγγελιστρίας 78 Καλλιθέα Τηλ. 2109579090ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ( Κ. Δ. Α. Π. )

 
Στο Δήμο Καλλιθέας έχουν δημιουργηθεί τρία Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και λειτουργούν από το Δεκέμβριο του 1999.

Τμήματα :

I. Πεισιστράτου 60 Τζιτζιφιές Τηλ. 2109430339
Απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου που προέρχονται από οικογένειες οικονομικών μεταναστών, παλιννοστούντων και οικονομικά δυσπραγούντων χωρίς φυσικά να αποκλείονται και οι υπόλοιποι μαθητές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελληνική γλώσσα.


Το Κέντρο Δημ. Απασχόλησης
( Ευριπίδου 60 )

II. Ευριπίδου 60 Τζιτζιφιές Τηλ. 2109426016

Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού σχολείου που προέρχονται από οικογένειες παλιννοστούντων και οικονομικά δυσπραγούντων.

III. Αθηνάς 87 Καλλιθέα Τηλ 2109423902
Απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού σχολείου με μαθησιακές δυσκολίες, με στόχο την παροχή όσο το δυνατό μεγαλύτερης βοήθειας στα παιδιά αυτά. Επιπλέον στοχεύοντας στην παροχή όσο το δυνατό μεγαλύτερης βοήθειας και υποστήριξης στα παιδιά και τις οικογένειες τους ενημερώνει και προτρέπει τα παιδιά να δεχθούν τις υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας..


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ελ. Βενιζέλου 156  Καλλιθέα Τηλ. 2109590514

Η δραστηριότητα αφορά αίτηση της "ΔΗ.Κ.Ε.Κ." προς το Υπουργείο Εργασίας για ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων που είναι εξολοκλήρου επιχορηγούμενο. Το πρόγραμμα Κοινωνικής Μέριμνας Ηλικιωμένων άρχισε να λειτουργεί στο Δήμο Καλλιθέας τον Δεκέμβριο του 1999 και παρέχει υπηρεσίες σε ηλικιωμένα, μοναχικά, άπορα άτομα, αλλά και σε κάθε φύσεως και ηλικίας άτομα που έχουν ανάγκη από κάποιου είδους βοήθεια μια δεδομένη χρονική περίοδο.

Β' ΚΑΠΗ (Κέκροπος 37)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ << ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ >>
Τηλ 210.95.90.514 / 210.25.31.594

Η "ΔΗ.Κ.Ε.Κ." έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από το Δήμο Καλλιθέας σε συνεργασία με το Α΄ ΚΑΠΗ Καλλιθέας. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες και έχει βρει την ανταπόκριση των πολιτών.

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;