10/11/2016 - Πρόσκληση σε τακτική & σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνουν στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:30 & 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                           Καλλιθέα 10/11/2016
Δημοτικό ΣυμβούλιοΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ε Ι Σ

Αρ. Πρωτ. 62297
Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:30, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Αρ. Πρωτ. 62298
Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημαρχείο, τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, βάσει του άρθ. 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΔΩ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Δρ Αναστάσιος Γαϊτάνης


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;