17/11/2016 - Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304), τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                           Καλλιθέα, 17/11/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 18η/2016                                       Αρ.Πρωτ. 63713

 


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Ματζαγριωτάκη 76, 3ος όροφος (γραφείο 304) για την συζήτηση των πιο κάτω θεμάτων σύμφωνα με τα αρθ. 73 και 75 του Ν. 3852/2010, ήτοι:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΔΩ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 


Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;