Ο Δήμος Καλλιθέας με την απόφαση 440/2015 (όπως τροποποιήθηκε με την 562/2015)  του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού του έτους 2016, αποφάσισε: μηδενική αύξηση στον συντελεστή οικιακής χρήσης, μηδενική αύξηση στον συντελεστή γενικής χρήσης & μηδενική αύξηση στον συντελεστή ειδικής κατηγορία χρήσης. Με την απόφαση 441/2015 για τον συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) του έτους 2016 αποφασίστηκε επίσης μηδενική αύξηση. Οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και του Φ.Η.Χ για το έτος 2016  καθορίζονται ως εξής:

1. ΟΙΚΙΕΣ:
παραμένει ο ίδιος σε 1,23 € ανά Μ2 το έτος

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΕΓΕΣ:
παραμένει ο ίδιος σε 4,32 € ανά Μ2 το έτος

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ –ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 Μ2 ανά παροχή:
παραμένει ο ίδιος σε 6,12 € ανά Μ2 το έτος

4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ, ΑΠΟΡΟΙ, ΑΝΑΠΗΡΟΙ άνω του 67%, (όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία):
θα ισχύσει μειωμένος κατά 50% ο συντελεστής του οικιακού τιμολογίου

5. ΓΚΑΡΑΖ (Επαγγελματικής χρήσης) - ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΑ:
σε 2,16 € ανά Μ2 το έτος ανεξαρτήτως Μ2, δηλ. μειωμένος συντελεστής κατά 50% έναντι του γενικού τιμολογίου.

6. ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΕΝΑ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ:
με  εκ των προτέρων υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών τους, θα τύχουν πλήρους απαλλαγής από τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού

7.ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ/ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ):
παραμένει ο ίδιος στα 0,16 € ανά Μ2 το έτος

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;