Σε ποιο σχολείο θα πάει το παιδί μου;

Για εγγραφή σε Νηπιαγωγείο - Δημοτικό επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Α΄θμιας Εκπαίδευσης - Θησέως 283 τηλ. 210 9405715. Για εγγραφή σε σε Γυμνάσιο - Λύκειο επικοινωνήστε με το 1ο Γραφείο Β΄θμιας Εκπαίδευσης - Θησέως 140 (Στοά Καραντινού) τηλ. 210 9595685 Ο Δήμος δεν έχει καμιά αρμοδιότητα ως προς τις εγγραφές των νέων μαθητών στις σχολικές μονάδες

Επιστροφή

Είσοδος Μελών:Η γνώμη σας:
Σε ποιο θέμα πιστεύετε ότι χρειάζεται να επικεντρώσει μεγαλύτερες προσπάθειες βελτίωσης ο Δήμος μας;